Access Keys:

 
 
Gaelscoil Mhainistir Na Corann Cork
Bailiúcháin Éadaí 5ú D. Fómhair 8:30 - 10:00 Clothes Collection - 5th of Oct. 8:30 - 10:00 a.m. | Iontrálacha á Oscailt: 2ú Deireadh Fómhair Admissions open from 2nd to the 25th of October [Open Link]
open new window
pause
play

Fáilte chuig Gaelscoil Mhainistir Na Corann

Tá áthas an domhain orainn fáilte is fiche a chur romhaibh go léir chuig ár suíomh gréasáin scoile. Tá sé mar éiteas na scoile "Gaelscolaíocht d'ardchaighdeán a chur ar fáil do gach páiste i dteannta le hacmhainn iomláin an pháiste agus an cultúr Gaelach a chothú 's a neartú iontu agus iad i gcaidreamh beo le Dia agus le daoine eile."

We are delighted to welcome you to our school website. Our school ethos is "To provide each child with a high standard of education through Irish while cultivating and strengthening a love of Irish culture as we develop the whole child in a living relationship with God and with others".

Bain taitneamh as an suíomh gréasain agus inis dúinn más féidir linn cabhrú nó tacú leat in aon slí / Please enjoy our website and please let us know if we can support you in any way.

Tá foireann den chéad scoth ag obair ar scáth a chéile ar son leas agus oideachas na bpáistí a chur chun cinn. Tacaíonn an Bord Bainistíochta agus na tuismitheoirí le hobair na scoile. Má tá sé ar intinn agat páiste a sheoladh chuig an nGaelscoil nó má tá páiste agat sa Ghaelscoil, tá sé tabhachtach go dtuigfidh tú cad atá ar fáil daoibh

Le oideachas Gaelscoile, gheobhaidh tú - 

  • Buntáistí Cognaíocha
  • Líofacht agus litearthacht in dhá theanga 
  • Muinín agus féiniúlacht 
  • Gnóthachtáil san oideachas 

We have an extremely dedicated and hard-working staff working to promote the best interests of our pupils. Our Board of Management and Parent Association work to support our school work. If you have a pupil in the Gaelscoil or are considering sending your child here, it is important to understand what you get when you choose a Gaelscoil:

  • Cognitive advantages
  • Fluency and literacy in two languages
  • Confidence and identity
  • Increased educational attainment
 

Nuacht is Déanaí Latest News

Bus Ghnó Sam
Bus Ghnó Sam
5th May 2023
Tógadh na grianghraif seo an Aoine seo caite nuair a tháinig Ruairí Ó Céilleachair ó Edelia chuig an scoil chun roinnt den chlár fiontraíochta Sam's Business Bus a dhéánamh le Rang 5, Niamh.  Bhí Ruairí dochreidte tógtha leis an scoil, an rang agus caighdeán na Gaeilge!
 
 
 

Ár Lochán Bithéagsúlachta

Táimid fíor bhuíoch do Mhuintir Chearúil Mainnín as ucht a n-obair dheonach chun críoch álainn a chur ar ár lochán bithéagsúlachta in aice leis an seomra seachtrach. Bígí cinnte cuairt a thabhairt air! 

We are very grateful to the Carroll Manning family for the extremely professional finish on our biodiversity pond. Their voluntary efforts have truly added to the atmosphere of the outdoor classroom. We hope you have the opportunity to visit it soon. 

 

Twitter

Facebook Cairde GSMNC

Ócáidí

Tuesday, 26th September 2023
Scoil dúnta níos luath - Cruinniú Foirne - Naíonáin @ 12.50in & R1-R6 @ 1.00in (School closed earlier due to staff meeting - Infants @12:50pm & 1st - 6th @ 1:00pm)
Cruinniú Eolais do Thuistí R5 (b) Aisling & Deirdre ina seomra ranga @ 7:00in - 7:30 (Information Evening for Rang 5(b) parents in Aisling & Deirdre's room @7:00 - 7:30)
Cruinniú Eolais do Thuistí R5 sa halla @ 7:30 - 8:30 in (Information Evening for R5 parents in the hall @7:30 - 8:30pm)
Thursday, 28th September 2023
Sciath na Scol Buachaillí & Calíní R5 & R6 - Páirc Theas fágaint ag 12.20 - Riverstown ( Park South leaving @12.20 - Riverstown)
Friday, 29th September 2023
Ceachtanna Snámh Rang 5 Ultan agus Aising/Deirdre
Ranganna Francíse le R5 & R6 - múinteoir Fíona (French Classes with 5th & 6th)
Aoine gan éide scoile! (Non uniform Friday)
Comórtas Rás Trastíre eagraithe ag an mBord Lúthchleasa Oirthear Chorcaí (East Cork Schools Cross Country Competition)
Wednesday, 4th October 2023
Ranganna Gaeilge do thuismitheoirí 7:00 - 8:30 i seomra ranga R6 Katie (Irish classes for parents 7:00 - 8:30 - classroom - Katie R6 )
Thursday, 5th October 2023
Bailiúcháin Éadaí Cairde - Carrchlós na dtuismitheoirí 8:30 -10:00 r.n. (Cairde Clothes Collection- parents car park 8:30 -10:00 p.m.)
Sciath na Scol Buachaillí & Calíní R5 & R6 - Inishannon- As Baile fágaint @11.00 cluiche ag a 12.15 (Inishannon Leaving @11:00)
Friday, 6th October 2023
Ceachtanna Snámha R5 Ultan agus R5 Aising/Deirdre
Ranganna Francíse le R5 & R6 - múinteoir Fíona (French Classes with 5th & 6th)