Access Keys:

 
 
Gaelscoil Mhainistir Na Corann Cork
Iontrálacha á Oscailt: 3ú Deireadh Fómhair Admissions open from 3rd to the 28th of October [Open Link] | Tráthnóna Oscailte! 2pm - 3.30pm
open new window
pause
play

Fáilte chuig Gaelscoil Mhainistir Na Corann

Fáilte is fiche romhaibh go léir! 

Ta áthas an domhain orm fáilte a chur romhaibh chuig ár suíomh gréasáin scoile.

Tá sé mar éiteas na scoile "Gaelscolaíocht d'ardchaighdeán a chur ar fáil do gach páiste i dteannta le hacmhainn iomláin an pháiste agus an cultúr Gaelach a chothú 's a neartú iontu agus iad i gcaidreamh beo le Dia agus le daoine eile." Tá foireann den chéad scoth ag obair ar scáth a chéile ar son leas agus oideachas na bpáistí a chur chun cinn. Tacaíonn an Bord Bainistíochta agus na tuismitheoirí le hobair na scoile.

Le oideachas Gaelscoile, gheobhaidh tú - 

Buntáistí Cognaíocha
Líofacht agus litearthacht in dhá theanga
Muinín agus féiniúlacht
Gnóthachtáil san oideachas


I am delighted to welcome you to our school website. Our school ethos is "To provide each child with a high standard of education through Irish while cultivating and strengthening a love of Irish culture as we develop the whole child in a living relationship with God and with others". We have an extremely dedicated and hard-working staff working to promote the best interests of our pupils. Our Board of Management and Parent Association work to support our school work. If you have a pupil in the Gaelscoil or are considering sending your child here, it is important to understand what you get when you choose a Gaelscoil:

Cognitive advantages

Fluency and literacy in two languages

Confidence and identity

Increased educational attainment

Please enjoy our website and please let me know if I can support you in any way.

Forógra 2016

Táimid fíor bhródúil as an dturas atá déanta ag ár dtír bheag thábhachtach le céad bliain anuas. Aontaímid áfach go bhfuil feabhas fós le teacht agus tá súil againn, daltaí i nGaelscoil Mhainistir na Corann, Co. Chorcaí go mbeidh Éire níos fearr fós do na glúine le teacht. Má oibrimid as láimhe a chéile, éireoidh linn na haidhmeanna seo a bhaint amach.Aontaímid áfach go bhfuil feabhas fós le teacht agus tá súil againn, daltaí i nGaelscoil Mhainistir na Corann, Co. Chorcaí go mbeidh Éire níos fearr fós do na glúine le teacht. Má oibrimid as láimhe a chéile, éireoidh linn na haidhmeanna seo a bhaint amach.

Beidh teach compórdach do chách le fadhb na heaspa dídine réitithe.
Beidh uimhir na n-ospidéal agus oibreoirí leighis méadaithe agus tabharfar tacaíocht do dhaoine aire a thabharit dá sláinet fhisicúil agus intinne. Mar a déarfá, is fearr an tsláinte ná na táinte.
Beidh leibhéal siúcra agus salainn laghdaithe agus le feiscint go héasca ar gach táirge bia.
Beidh toitíní mídhleathach agus beidh dearcadh níos dearfaí ag muintir na hÉireann i leith an alcóil.
Meallfar gach pháiste in Éirinn spórt a dhéanamh.
Beidh gach páiste ag dul ar scoil le bolg lán agus réidh chun obair ar a dhícheall.
Beidh scoileanna áille ar fáil dóibh is dóthain múinteoirí is cúntóirí ranga chun cabhrú leo.
Beidh uisce glan ar fáil do ghach saoránach ar phraghas réasúnta. Tabharfaimid aire don uisce agus do ghach áis eile atá againn, gan iad a chur amú.
Beidh Éire mar cheannródaí fuinneamh gaoithe san Eoraip. Ní bheimid ag brath ar ghual, ola agus gáis a thuilleadh.
Cabhróimid le tíortha níos boichte ná sinn féin, go mórmhór na tíortha atá ag fulaingt de bharr athrú aeráide.
Beidh Éire ag tógaint isteach níos mó teifigh. Beidh meas acu ar ár gcultúr agus meas againn ar a gcultúr mar is ar scáth a chéile a mhaireann na daoine.
Beidh níos mó Gaeilge á labhairt ag daoine sna Gaelthachtaí agus taobh amuigh daoibh. Mar a deireann an seanfhocal “tír gan teanga – tír gan anam”.
Tír na Naomh is na n-Ollamh a ghlaoitear orainn agus beidh Éire mar ionad cultúrtha an domhain, áit ina speagfar údair, ealaíontóirí agus ceoltóirí.
Beidh deireadh le míchothromaíocht agus cearta daonna bainte amach ag gach uile duine sa tír.
Seo ár bhfís agus ár mbrionglóid don tír.
Creidimid go smior go mbeidh sé fíor.
Éire inné, inniu is sa todhchaí.
Tír níos fearr fiú, sin é ár nguí.
Cabhraigh linn é a thabhairt ar an saol
Is d’eagla is fulaingt, ní bheidh aon bhaol.

 

Fís na Scoile

 
 

Grianghraif

 

Nuacht is Déanaí Latest News

29th Aug 2022
Nuachtlitir na Míosa Mí: Meán Fómhair 2022   Imeachtaí...
 
 
 

Ócáidí

Thursday, 29th September 2022
Lá gan éide scoile! (Gach páiste, don lá ar fad.)
Friday, 30th September 2022
Tráthnóna Oscailte (2:00i.n. go dtí 3.30i.n.)
Díolacháin na gCístí (Cairde sa Halla @ 12.30i.n.)
Monday, 3rd October 2022
Maureen Griffin - caint do thuismitheoirí (Halla na Scoile @7:30)
 

Twitter