Access Keys:

 
 
Gaelscoil Mhainistir Na Corann Cork

Fáilte chuig Gaelscoil Mhainistir Na Corann

Tá áthas an domhain orainn fáilte is fiche a chur romhaibh go léir chuig ár suíomh gréasáin scoile. Tá sé mar éiteas na scoile "Gaelscolaíocht d'ardchaighdeán a chur ar fáil do gach páiste i dteannta le hacmhainn iomláin an pháiste agus an cultúr Gaelach a chothú 's a neartú iontu agus iad i gcaidreamh beo le Dia agus le daoine eile."

We are delighted to welcome you to our school website. Our school ethos is "To provide each child with a high standard of education through Irish while cultivating and strengthening a love of Irish culture as we develop the whole child in a living relationship with God and with others".

Bain taitneamh as an suíomh gréasain agus inis dúinn más féidir linn cabhrú nó tacú leat in aon slí / Please enjoy our website and please let us know if we can support you in any way.

Tá foireann den chéad scoth ag obair ar scáth a chéile ar son leas agus oideachas na bpáistí a chur chun cinn. Tacaíonn an Bord Bainistíochta agus na tuismitheoirí le hobair na scoile. Má tá sé ar intinn agat páiste a sheoladh chuig an nGaelscoil nó má tá páiste agat sa Ghaelscoil, tá sé tabhachtach go dtuigfidh tú cad atá ar fáil daoibh

Le oideachas Gaelscoile, gheobhaidh tú - 

  • Buntáistí Cognaíocha
  • Líofacht agus litearthacht in dhá theanga 
  • Muinín agus féiniúlacht 
  • Gnóthachtáil san oideachas 

We have an extremely dedicated and hard-working staff working to promote the best interests of our pupils. Our Board of Management and Parent Association work to support our school work. If you have a pupil in the Gaelscoil or are considering sending your child here, it is important to understand what you get when you choose a Gaelscoil:

  • Cognitive advantages
  • Fluency and literacy in two languages
  • Confidence and identity
  • Increased educational attainment
 
 

Nuacht is Déanaí Latest News

An Spelling Bee
An Spelling Bee
1st Feb 2024
Bhí an craobh scoile don Spelling Bee ar siúl ar scoil ar an gCéadaoin! Comhghairdeas leo siúd go léir a ghlac páirt, agus go mórmhór le Mícheál i Rang a 6, atá imithe ar aghaidh go dtí babhta an chontae.
 
Buachaillí Rang 6 a tháinig sa triú háit i Tráth na gCeist Spóirt Sciath na Scol.
Buachaillí Rang 6 a tháinig sa triú háit i Tráth na gCeist Spóirt Sciath na Scol.
31st Jan 2024
 
Cailíní Rang 3/4 ag glacadh páirt i comórtas camògaíocht faoi dhíon
Cailíní Rang 3/4 ag glacadh páirt i comórtas camògaíocht faoi dhíon
31st Jan 2024
 
Rang 3 ag imirt blitz Peil faoi dhíon
Rang 3 ag imirt blitz Peil faoi dhíon
31st Jan 2024
 
Bricks4kids
Bricks4kids
31st Jan 2024
 
 

Facebook Cairde GSMNC

Twitter na Scoile

Ócáidí

Wednesday, 28th February 2024
Traenáil Camógaíochta R5+R6 tar éis scoile (Afterschool Camogie training 5th+6th)
Club Fichille tar éis scoile do R5+R6 (Afterschool chess club for 5th+6th)
Spraoi & Aclaí le NM, R1 + R2 Tara (Fun Fitness with Sen. In, 1st class & R2 Tara)
Rince Gaelach le múinteoir Lucy le R4 - R6 (Irish dancing with 4th - 6th)
Thursday, 29th February 2024
Traenáil Iománaíochta R5+R6: 2:40- 3:40 (Afterschool Hurling Training 5th+6th)
Féadóg Stáin le R3 & R4 múinteoir Mattie (Tin whistle with 3rd & 4th class)
Traenáil Cispheile tar éis scoile do chailíní R5+R6 (5th +6th class girls basketball training afterschool)
Spraoi & Aclaí le NB + R2 Méabh & Clara (Fun Fitness with Jun. In + R2 Méabh & Clara)
Friday, 1st March 2024
Bodhrán le R5 & R6 - múinteoir Jordan
Ranganna Francíse le R3 & R4 - múinteoir Fíona (French Classes with 3rd & 4th class)
Ceachtanna Snámha R3 Colm agus R4 Caoimhe
Roinnt páistí ó R6 go dtí an Leabharlann - Údar leabhair Gaeilge (Some 6th class children attending the Library to listen to an Author of Irish books)
Buachaillí & Cailíní R5 +R6 -cluiche cairdiúil Sciath na Scol - Carrig Tuathail @12:30 (%th +6th class bys & girls - friendly Sciath na Scol match - Carrigtwohill @12:30)
Tuesday, 5th March 2024
Ceardlann Canadh le Chéile i Halla na Cathach - Cór (Workshop Canadh le Chéile in City Hall - Choir)
Wednesday, 6th March 2024
Club Fichille tar éis scoile do R5+R6 (Afterschool chess club for 5th+6th)
Rince Gaelach le múinteoir Lucy le R4 - R6 (Irish dancing with 4th - 6th)
Thursday, 7th March 2024
Féadóg Stáin le R3 & R4 múinteoir Mattie (Tin whistle with 3rd & 4th class)
John Spillane ag seinm ceoil, NB - R2 @11:00/ R3 - R6 @12:00 (John Spillane playing music, NB - R2 @11:00/ R3 - R6 @12:00)
Traenáil Cispheile tar éis scoile do chailíní R5+R6 (5th +6th class girls basketball training afterschool)
Friday, 8th March 2024
Bodhrán le R5 & R6 - múinteoir Jordan
CAIRDE Díolacháin Cístí do Thuismitheoirí ó 12:00 - 2:00 (CAIRDE Cake Sale for Parents from 12:00 - 2:00)
Ranganna Francíse le R3 & R4 - múinteoir Fíona (French Classes with 3rd & 4th class)
Ceachtanna Snámha R3 Colm agus R4 Caoimhe
Cleachtadh Cór ar Scoil R4-R6 @1:40 (Choir Practice @1:40)
Monday, 11th March 2024
Cleachtadh Cór tar éis scoile @2:40 - 3:40 (Choir Practice @ 2:40 - 3:40)
Cruinniú Cairde 7:30pm - Halla na Scoile (Cairde meeting @7:30 - in the Halla)
Tuesday, 12th March 2024
Bingó le R1- R3 sa halla @7:00 - 8:00. Costas = €2 (Bingó 1st - 3rd @7:00 - 8:00 in the hall. Cost = €2)
Cluiche Sciath na Scol buachaillí & cailiní - Baile an Chollaig, Fágaint @11:45, ar ais @2:40 (Sciath na Scol, boys+girls, Ballincollig, Leaving @11:45 , back @2:40)