Access Keys:

 
 
Gaelscoil Mhainistir Na Corann Cork

Fáilte chuig Gaelscoil Mhainistir Na Corann

Tá áthas an domhain orainn fáilte is fiche a chur romhaibh go léir chuig ár suíomh gréasáin scoile. Tá sé mar éiteas na scoile "Gaelscolaíocht d'ardchaighdeán a chur ar fáil do gach páiste i dteannta le hacmhainn iomláin an pháiste agus an cultúr Gaelach a chothú 's a neartú iontu agus iad i gcaidreamh beo le Dia agus le daoine eile."

We are delighted to welcome you to our school website. Our school ethos is "To provide each child with a high standard of education through Irish while cultivating and strengthening a love of Irish culture as we develop the whole child in a living relationship with God and with others".

Bain taitneamh as an suíomh gréasain agus inis dúinn más féidir linn cabhrú nó tacú leat in aon slí / Please enjoy our website and please let us know if we can support you in any way.

Tá foireann den chéad scoth ag obair ar scáth a chéile ar son leas agus oideachas na bpáistí a chur chun cinn. Tacaíonn an Bord Bainistíochta agus na tuismitheoirí le hobair na scoile. Má tá sé ar intinn agat páiste a sheoladh chuig an nGaelscoil nó má tá páiste agat sa Ghaelscoil, tá sé tabhachtach go dtuigfidh tú cad atá ar fáil daoibh

Le oideachas Gaelscoile, gheobhaidh tú - 

  • Buntáistí Cognaíocha
  • Líofacht agus litearthacht in dhá theanga 
  • Muinín agus féiniúlacht 
  • Gnóthachtáil san oideachas 

We have an extremely dedicated and hard-working staff working to promote the best interests of our pupils. Our Board of Management and Parent Association work to support our school work. If you have a pupil in the Gaelscoil or are considering sending your child here, it is important to understand what you get when you choose a Gaelscoil:

  • Cognitive advantages
  • Fluency and literacy in two languages
  • Confidence and identity
  • Increased educational attainment
 
 

Nuacht is Déanaí Latest News

Cainteoirí na Bliana 2024 Rang 3 - Rang 6
Cainteoirí na Bliana 2024 Rang 3 - Rang 6
21st Jun 2024
Comhghairdeas ó chroí le Cainteoirí na Bliana Rang 3 - Rang 6. 
 
Cainteoirí na Bliana 2024 Naíonáin Bheaga - Rang 2
Cainteoirí na Bliana 2024 Naíonáin Bheaga - Rang 2
21st Jun 2024
Comhghairdeas ó chroí le Cainteoirí na Bliana Naíonáin Bheaga - Rang 2. 
 
Daltaí na Bliana Rang 3- Rang 6
Daltaí na Bliana Rang 3- Rang 6
21st Jun 2024
Comhghairdeas ó chroí le Daltaí na Bliana Rang 3 - Rang 6. 
 
Daltaí na Bliana Naíonáin Bheaga - Rang 2
Daltaí na Bliana Naíonáin Bheaga - Rang 2
21st Jun 2024
Comhghairdeas ó chroí le Daltaí na Bliana Naíonáin Bheaga - Rang 2. 
 
Mainistir na Corann abú!
Mainistir na Corann abú!
20th Jun 2024
Tháinig an fhoireann sacair Mainistir na Corann chun an ‘MSL Premier League’ agus an corn Uí Chonaill a thaispéaint dúinn. We were excited to see the senior Midleton soccer team with the MSL Premier League trophy and the O’ Connell cup. Mainistir na Corann abú!
 
 

Facebook Cairde GSMNC

Twitter na Scoile

Ócáidí

No Events