Access Keys:

 
 
Gaelscoil Mhainistir Na Corann Cork
Leathlá amárach! Half day tomorrow! Naíonáin Bheaga & Naíonáin Mhóra: críochnaithe ag a 11.50am Naíonáin Bheaga & Naíonáin Mhóra: finished at 11.50amRang 1 - 6: críochnaithe ag a 12.00pmRang 1 - 6: finished at 12pm
open new window
pause
play

Fáilte chuig Gaelscoil Mhainistir Na Corann

Tá áthas an domhain orainn fáilte is fiche a chur romhaibh go léir chuig ár suíomh gréasáin scoile. Tá sé mar éiteas na scoile "Gaelscolaíocht d'ardchaighdeán a chur ar fáil do gach páiste i dteannta le hacmhainn iomláin an pháiste agus an cultúr Gaelach a chothú 's a neartú iontu agus iad i gcaidreamh beo le Dia agus le daoine eile." Tá foireann den chéad scoth ag obair ar scáth a chéile ar son leas agus oideachas na bpáistí a chur chun cinn. Tacaíonn an Bord Bainistíochta agus na tuismitheoirí le hobair na scoile. Má tá sé ar intinn agat páiste a sheoladh chuig an nGaelscoil nó má tá páiste agat sa Ghaelscoil, tá sé tabhachtach go dtuigfidh tú cad atá ar fáil daoibh

Bain taitneamh as an suíomh gréasain agus inis dúinn más féidir linn cabhrú nó tacú leat in aon slí / Please enjoy our website and please let us know if we can support you in any way.

Le oideachas Gaelscoile, gheobhaidh tú - 

  • Buntáistí Cognaíocha
  • Líofacht agus litearthacht in dhá theanga 
  • Muinín agus féiniúlacht 
  • Gnóthachtáil san oideachas 

We are delighted to welcome you to our school website. Our school ethos is "To provide each child with a high standard of education through Irish while cultivating and strengthening a love of Irish culture as we develop the whole child in a living relationship with God and with others". We have an extremely dedicated and hard-working staff working to promote the best interests of our pupils. Our Board of Management and Parent Association work to support our school work. If you have a pupil in the Gaelscoil or are considering sending your child here, it is important to understand what you get when you choose a Gaelscoil:

  • Cognitive advantages
  • Fluency and literacy in two languages
  • Confidence and identity
  • Increased educational attainment
 

Nuacht is Déanaí Latest News

County Spelling Bee!
County Spelling Bee!
24th Mar 2023
Comhghairdeas ollmhór le Hope i Rang Clár as ucht dul chomh fada leis an tríú bhabhta i gcomórtas an Chontae don Spelling Bee! Táimid ana bhródúil aisti. 
 
 
 

Twitter

Facebook Cairde GSMNC

Ócáidí

Friday, 31st March 2023
Aoine gan Éadaí Scoile (Non uniform Friday)
Leathlá. NB+NM @11:50 / R1-R6 @12:00 (Half Day JI+SI @11:50 / 1st - 6th class @12:00)
Monday, 3rd April 2023
Scoil Dúnta - Briseadh na Cásca
Tuesday, 4th April 2023
Scoil Dúnta - Briseadh na Cásca
Wednesday, 5th April 2023
Scoil Dúnta - Briseadh na Cásca
Thursday, 6th April 2023
Scoil Dúnta - Briseadh na Cásca
Friday, 7th April 2023
Scoil Dúnta - Briseadh na Cásca
Monday, 10th April 2023
Scoil Dúnta - Briseadh na Cásca
Tuesday, 11th April 2023
Scoil Dúnta - Briseadh na Cásca
Wednesday, 12th April 2023
Scoil Dúnta - Briseadh na Cásca
Thursday, 13th April 2023
Scoil Dúnta - Briseadh na Cásca