Access Keys:

 
 
Gaelscoil Mhainistir Na Corann Cork

Gníomhaíochtaí Inscoile Inschool Activities

Cuirtear gníomhaíochtaí ar leith ar fáil tríd na scoile gach blian do Naíonáin Bheaga go Rang a Sé. Bíonn meascán ann do spórt, drámaíocht, ceol, cultúr agus rudaí eile. Is múinteoirí seachtrach a chuireann na ceachtanna breise seo ar fáil mar sin caithfear íocaíocht a lorg ó thuismitheoirí / caomhnóirí chun tacú linn iad a chur ar fáil. I mbliana níl aon rud curtha san áireamh do Naíonaín Bheaga agus Mhóra go fóill mar tá deacrachtaí ag an gcomhlucht Spraoi & Aclaí oibritheoirí a aimsiú agus tá ár múinteoir rince gaelach amuigh ar shaoire máithreachais go dtí Mí Eanáir. Seans go mbeidh níos mó gníomhaíochtaí againn do NB - R2 san athbhliain.

Eagraíonn Fíona an córas íocaíochta ar Aladdin. Bíonn fáilte roimha tuistí é seo a íoc i ngálaí. Féach ar an liosta thíos dos na gníomhaíochtaí agus an costas. 

 

Each year the school provides a package of activities for the children from Junior Infants to 6th class. It comprises a variety of activities such as sports, drama, music, culture and other things. External teachers are hired to teach these additional classes and therefore parents/guardians are kindly asked to assist with payment. So far this year we have been unable to organise anything for Junior and Senior Infants as Fun Fitness are having staffing difficulties and our Irish dance teacher is on maternity leave until January. We hope to have more activities for Juniors to 2nd class in the new year. 

Fíona our secretary organises a staggered payment plan via Aladdin and parents are welcome to pay in instalments. Please see the document below outlining the various activities and costs.