Access Keys:

 
 
Gaelscoil Mhainistir Na Corann Cork

Gníomhaíochtaí lasmuigh d'am scoile Activities outside of school time

Freastalaíonn an scoil ar thuismitheoirí agus ar pháistí trí seomraí agus áiseanna a chur ar fáil do ghníomhaíochtaí lasmuigh d'uaireanta scoile. Cuireann daoine indibhidiúla agus conraitheoirí neamhspleácha na gníomhaíochtaí seo ar fáil. Ní cuid den churaclam scoile iad, agus ní rialaíonn an scoil iad in aon chor. An t-aon bhaint atá ag an scoil leo ná go gcuirtear na háiseanna ar fáil ionas gur féidir leis na conraitheoirí neamhspleácha seo agus na tuismitheoirí na socraithe a dhéanamh iad féin. Íocann na tuismitheoirí na conraitheoirí, atá freagrach as gach gné den seirbhís a cuirtear ar fáil. Tá árachas ag na conraitheoirí iad féin. Cé go ndéanann an scoil a dícheall freastal ar gach duine, ní féidir le Bord Bainistíochta na scoile, ná iontaobhaithe an pharóiste glacadh le aon dliteanas d'aon rud a thagann suas de bharr na gníomhaíochtaí seo, nó i bhfaillí nó éagmais an chonraitheora ach an oiread. 

The school facilitates parents and children by making rooms available for activities outside of school hours conducted by private individuals who are Independent Contractors. These activities are not part of the school curriculum and are not regulated by the school which only provides facilities to enable these independent contractors and parents to make arrangements between themselves. Parents discharge any fees payable directly to the independent contractor who is responsible for all aspects of the service provided. Contractors have their own insurance. While the school makes every effort to facilitate all parties, neither the Board of Management of the school nor the trustees of the Parish can accept any liability whatsoever for any matter arising in connection with such activities or in neglect or default of any such independent contractor whatsoever.