Access Keys:

 
 
Gaelscoil Mhainistir Na Corann Cork

Polasaithe & Doiciméid

Tá na polasaithe agus na pleananna seo a leanas ar fáil sa scoil. Mas maith le haon tuismitheoir féachaint ar na polasaithe agus pleananna ní gá ach coinne a dhéanamh tríd an oifig. Tá sé beartaithe iad sé a chur suas ar líne diaidh ar ndiaidh de réir mar a bheidh na polasaithe uasdátaithe. 

The following plans and curriculum policies are available in the school. If any parent wishes to view any of these please make an appointment through the office. All plans and policies are drawn up following consultation with the relevant parties and ratification by the Board of Management. It is intended that these be available via the school webpage 

Polasaithe:

 1. Athmheascadh Ranganna / Class reconfiguration 
 2. Obair Bhaile / Homework
 3. Ráiteas Slándála/Safety statement
 4. Polasaí um Úsáid Substaintí sa Scoil/Substance abuse
 5. Bia Folláin/Healthy Eating
 6. Polasaí úsáid inghlactha-IT policy
 7. Frith-bhullaíocht/Anti bullying
 8. Cód Dea iompar agus Smachta/Code of behaviour
 9. O.C.G/R.S.E Relationship and Sexuality Education
 10. Polasaí Iontrála/Enrolment Policy - Féach faoi Rannóg Iontrálacha  / Please go to Addmisions Tab
 11. Riachtanais Páisti faoi mibhuntáiste/Needs of Disadvantaged Children
 12. Fón Póca/Mobile Phones
 13. Leigheas a thabhairt/Administration Of Medicines
 14. Cosaint leanaí/Child Protection
 15. Bainistíocht Inscoile/Inschool Management
 16. Ionduchtúcháin do mhúinteoirí nua-chailithe/Induction of Newly Qualified Teachers
 17. Polasaí Leithris/Toilet Policy
 18. Polasaí ar theicneolaíocht láimhe/Technological Games
 19. Polasai Féitheoireachta/Supervision Policy
 20. Cumarsáid dearfach do fhoireann na Scoile/Positive Staff Communication
 21. Polasai Tinrimh/Attendance Policy
 22. Ag freagairt ar theagmhais chriticiúla/Critical Incident Policy
 23. Ráiteas um Chumhdach Leanaí Gaelscoil / Raiteasum Chosaint Leanaí Bearla