Access Keys:

 
 
Gaelscoil Mhainistir Na Corann Cork
Bailiúcháin Éadaí 5ú D. Fómhair 8:30 - 10:00 Clothes Collection - 5th of Oct. 8:30 - 10:00 a.m. | Iontrálacha á Oscailt: 2ú Deireadh Fómhair Admissions open from 2nd to the 25th of October [Open Link]
open new window
pause
play

Scoileanna Ghlasa

Goal 1: To ensure that both the school and wider community are aware of the school`s involvement in the Green School`s Travel Programme.

Goal 2: To research school travel patterns and identify areas for improvement.

Goal 3: To promote and increase more active modes of transport to and from school; namely walking, park and stride, car-pooling and scooting.

Goal 4: To reduce the number of students being driven to and from school by car by 5% and to increase park and stride to and from school by 5%.

Progress to date from 26-10-2016 to present:

 • There are 10% less cars travelling to school. We have successfully doubled our target.
 • Cycling to school has increased by 0.2%.
 • School bus use to school has increased by 3.3%.
 • Park and Stride to school has increased by 9%.
 • There has been a 20% decrease in the use of cars going from school.
 • There has been an increase of 5.6% in bus use from school.
 • There has been an increase of 18.5% in Park and Stride from school.

Spriocanna don Ceathrú Brat-Taisteal

Sprioc 1:  A Chinntiú go bhfuil Cláir Taistil na Scoileanna Glasa ar eolas ag pobal uile na scoile agus iad a spreagadh chun páirt gníomhach a ghlacadh inti.

Sprioc 2:  Taighde a dhéanamh ar phatrúin taistil na scoile & réimsí a shainaithint inar féidir ár n-gníomhaíochtaí taistil a fheabhsú.

Sprioc 3:  Pobal uile na scoile a spreagadh chun modhanna inbhuanaithe taistil a úsáid ar nós; siúl, páirceáil & siúl, carr-roinnt agus scútáil níos minicí.

Sprioc 4: Líon na ndaltaí a thaistealaíonn ar agus ón scoil ina gcarranna príobhaideacha a laghdú de 5% agus líon na ndaltaí a dhéanann páirceáil & siúl ar scoil agus ón scoil a mhéadú de 5%.

Dul chun cinn go dtí seo

 • Tá 10% níos lú carranna ag taisteal ar scoil. Tá ár sprioc dúbailte againn anseo!
 • Tá rothaíochta ar scoil méadaithe de 0.2%.
 • Tá taisteal ar bhus ar scoil meadaithe de 3.3%.
 • Tá pairceáil & siúl ar scoil meadaithe de 9%.
 • Tá laghdú 20% ar líon na carranna ag taisteal abhaile ón scoil.
 • Tá meadú 5.6% ar thaisteal ar bhus abhaile ón scoil.
 • Tá méadú 18.5% ar phairceáil & siúl abhaile ón scoil.
 
4th Aug 2022
Example newsExample newsExample newsExample newsExample newsExample newsExample newsExample...