Access Keys:

 
 
Gaelscoil Mhainistir Na Corann Cork

Fáilte chuig Gaelscoil Mhainistir Na Corann

Tá áthas an domhain orainn fáilte is fiche a chur romhaibh go léir chuig ár suíomh gréasáin scoile. Tá sé mar éiteas na scoile "Gaelscolaíocht d'ardchaighdeán a chur ar fáil do gach páiste i dteannta le hacmhainn iomláin an pháiste agus an cultúr Gaelach a chothú 's a neartú iontu agus iad i gcaidreamh beo le Dia agus le daoine eile."

We are delighted to welcome you to our school website. Our school ethos is "To provide each child with a high standard of education through Irish while cultivating and strengthening a love of Irish culture as we develop the whole child in a living relationship with God and with others".

Bain taitneamh as an suíomh gréasain agus inis dúinn más féidir linn cabhrú nó tacú leat in aon slí / Please enjoy our website and please let us know if we can support you in any way.

Tá foireann den chéad scoth ag obair ar scáth a chéile ar son leas agus oideachas na bpáistí a chur chun cinn. Tacaíonn an Bord Bainistíochta agus na tuismitheoirí le hobair na scoile. Má tá sé ar intinn agat páiste a sheoladh chuig an nGaelscoil nó má tá páiste agat sa Ghaelscoil, tá sé tabhachtach go dtuigfidh tú cad atá ar fáil daoibh

Le oideachas Gaelscoile, gheobhaidh tú - 

  • Buntáistí Cognaíocha
  • Líofacht agus litearthacht in dhá theanga 
  • Muinín agus féiniúlacht 
  • Gnóthachtáil san oideachas 

We have an extremely dedicated and hard-working staff working to promote the best interests of our pupils. Our Board of Management and Parent Association work to support our school work. If you have a pupil in the Gaelscoil or are considering sending your child here, it is important to understand what you get when you choose a Gaelscoil:

  • Cognitive advantages
  • Fluency and literacy in two languages
  • Confidence and identity
  • Increased educational attainment
 
 

Nuacht is Déanaí Latest News

Ag glanadh suas Mainistir na Corann!
Ag glanadh suas Mainistir na Corann!
15th Apr 2024
Chuaigh na páistí iontacha ar an gCoiste Glas amach roimh na Cásca ag piocadh suas bruscar. Míle buíochas le múinteoirí Clár, Cristín agus Niamh a chuaigh leo!
 
Crochet Rang a 5
Crochet Rang a 5
19th Mar 2024
Maith sibh, Izabel & Aislinn i Rang a 5 Clár, a d’úsáid crochet chun na hainmhithe seo a chruthú - gan pátrún! Well done to Izabel & Aislinn in Rang a 5 Clár, who made these fantastic crocheted teddies - with no pattern! 
 
Comórtas Ealaíne Texaco!
Comórtas Ealaíne Texaco!
29th Feb 2024
Go n-éirí leis na daltaí go léir atá ag cur isteach ar chomórtas Ealaíne Texaco! Seo cúpla sampla ó na daltaí tréitheach i Rang a 6.Good luck to everyone applying for the Texaco Art Competition this year. Here are some samples of the amazing 6th class pupils' work!
 
An Spelling Bee
An Spelling Bee
1st Feb 2024
Bhí an craobh scoile don Spelling Bee ar siúl ar scoil ar an gCéadaoin! Comhghairdeas leo siúd go léir a ghlac páirt, agus go mórmhór le Mícheál i Rang a 6, atá imithe ar aghaidh go dtí babhta an chontae.
 
Buachaillí Rang 6 a tháinig sa triú háit i Tráth na gCeist Spóirt Sciath na Scol.
Buachaillí Rang 6 a tháinig sa triú háit i Tráth na gCeist Spóirt Sciath na Scol.
31st Jan 2024
 
 

Facebook Cairde GSMNC

Twitter na Scoile

Ócáidí

Friday, 19th April 2024
Bodhrán le R5 & R6 - múinteoir Jordan
Ceachtanna Snámh R4 Neasa agus R5 Clár
Oraidí Scoile R6 (6th Class Oration)
Monday, 22nd April 2024
Bleaist Eolaíochta ESB le R4 agus UCC (tionscadal taighde) (ESB Science Blast with 4th class and UCC (project research))
Cleachtadh Cóir (2.40-3.40)
Cruinniú Cairde 7:30pm - Halla na Scoile (Cairde meeting @7:30 - in the Halla)
Cluiche Sciath na Scol buachaillí & cailiní - As Baile - Páirc i nGleann Maghair, Fágaint @11:15, ar ais @2:40 (Sciath na Scol, boys+girls, - Away - Glanmire Park, Leaving @11:15, back @2:40)
Tuesday, 23rd April 2024
Traenáil Sacar le buachailí & cailíní R4 11:00 -12:00 (Midleton FC TY Students Soccer training with 4th class boys + girls from 11:00 - 12:00)
Scoil dúnta níos luath - Cruinniú Foirne - Naíonáin @ 12.50in & R1-R6 @ 1.00in (School closed earlier due to staff meeting - Infants @12:50pm & 1st - 6th @ 1:00pm)
Wednesday, 24th April 2024
Club Fichille tar éis scoile do R5+R6 (Afterschool chess club for 5th+6th)
Traenáil Camógaíochta R5+R6 tar éis scoil (e (Afterschool Camogie training 5th+6th))
Craobh Sacair Buachaillí an Chontae, Páirc Musgrave @10:30 (Primary 5's Boys County Final in Musgrave Park @10:30)
Rince Gaelach le Múinteoir Lucy le Naíonáin Mhóra, R1 + R3 (Irish dancing with Senior Infants, 1st + 3rd class )
Thursday, 25th April 2024
Feadóg Stáin R4 & R5 - múinteoir Mattie (Tin whistle with 4th & 5th class)
Traenáil Cispheile tar éis scoile do chailíní R5+R6 (5th +6th class girls basketball training afterschool)
Tráth na gCeist Cairde @8:00 in Óstán Mainistir na Corann. €40 ar son bord de cheathrar. Doirse ag oscailt @7:00. (Table Quiz -Cairde fundraiser @8:00 in the Midleton Park. A table of four will cost €40. Doors open @7:00. )
Friday, 26th April 2024
Ceachtanna Snámh R4 Neasa agus R5 Clár
Seisiúin Bodhrán deirneach le R5 & R6 - múinteoir Jordan
Cluiche Sciath na Scol buachaillí & cailiní - As Baile - Páirc i dTeample Bán Fágaint @11:00, ar ais @2:40 (Sciath na Scol, boys+girls, - Away - Whitechurch Park, Leaving @11:00, back @2:40)
Aoine gan éide scoile! (Non uniform Friday)
Monday, 29th April 2024
Bleaist Eolaíochta ESB le R4 agus UCC (tionscadal taighde) (ESB Science Blast with 4th class and UCC (project research))
Cluiche Sciath na Scol buachaillí & cailiní - Sa bhaile - Páirc Clonmult, Fágaint @11:00 ar ais @2:40 (Sciath na Scol, boys+girls, - At home - Clonmult Park, Leaving @11:00, back @2:40)
Cleachtadh Cóir (2.40-3.40)
Tuesday, 30th April 2024
Traenáil Sacar le buachailí & cailíní R4 11:00 -12:00 (Midleton FC TY Students Soccer training with 4th class boys + girls from 11:00 - 12:00)
Wednesday, 1st May 2024
Rince Gaelach le Múinteoir Lucy le Naíonáin Mhóra, R1 + R3 (Irish dancing with Senior Infants, 1st + 3rd class )
Cóineartú R6 (6th Class Confirmation)
Thursday, 2nd May 2024
Feadóg Stáin R4 & R5 - múinteoir Mattie (Tin whistle with 4th & 5th class)
Traenáil Cispheile tar éis scoile do chailíní R5+R6 (5th +6th class girls basketball training afterschool)