Access Keys:

 
 
Gaelscoil Mhainistir Na Corann Cork

Fáilte chuig Gaelscoil Mhainistir Na Corann

Tá áthas an domhain orainn fáilte is fiche a chur romhaibh go léir chuig ár suíomh gréasáin scoile. Tá sé mar éiteas na scoile "Gaelscolaíocht d'ardchaighdeán a chur ar fáil do gach páiste i dteannta le hacmhainn iomláin an pháiste agus an cultúr Gaelach a chothú 's a neartú iontu agus iad i gcaidreamh beo le Dia agus le daoine eile." Tá foireann den chéad scoth ag obair ar scáth a chéile ar son leas agus oideachas na bpáistí a chur chun cinn. Tacaíonn an Bord Bainistíochta agus na tuismitheoirí le hobair na scoile. Má tá sé ar intinn agat páiste a sheoladh chuig an nGaelscoil nó má tá páiste agat sa Ghaelscoil, tá sé tabhachtach go dtuigfidh tú cad atá ar fáil daoibh

Bain taitneamh as an suíomh gréasain agus inis dúinn más féidir linn cabhrú nó tacú leat in aon slí / Please enjoy our website and please let us know if we can support you in any way.

Le oideachas Gaelscoile, gheobhaidh tú - 

  • Buntáistí Cognaíocha
  • Líofacht agus litearthacht in dhá theanga 
  • Muinín agus féiniúlacht 
  • Gnóthachtáil san oideachas 

We are delighted to welcome you to our school website. Our school ethos is "To provide each child with a high standard of education through Irish while cultivating and strengthening a love of Irish culture as we develop the whole child in a living relationship with God and with others". We have an extremely dedicated and hard-working staff working to promote the best interests of our pupils. Our Board of Management and Parent Association work to support our school work. If you have a pupil in the Gaelscoil or are considering sending your child here, it is important to understand what you get when you choose a Gaelscoil:

  • Cognitive advantages
  • Fluency and literacy in two languages
  • Confidence and identity
  • Increased educational attainment
 

Grianghraif

 
 
 
 
 

Twitter

Facebook Cairde GSMNC

Ócáidí

Monday, 6th February 2023
Scoil Dúnta
Tuesday, 7th February 2023
Rothaíocht - R4 Chaoimhe & Ghearóid (Cycling - 90 minute sessions)
Lá Sábháltach ar líne (Safer Internet Day)
Wednesday, 8th February 2023
Ceol - Bodhrán le R5 & R6 & Feadóg Stáin le R4 Chaoimhe & Ghearóid (Bodhrán - 5th x3, 6th x2, Tin Whistle 4th x2)
Rothaíocht - R4 Bhríd (Cycling @ 9:00 -10:30)
Thursday, 9th February 2023
Gleacaíocht le NB, R1 Nicole & R5 Chláir & Mhaitiú (Gymnastics with JI, 1st x1, 5th x2)
Friday, 10th February 2023
Ceachtanna Snámh - R4 Bhríd & R5 Niamh (Swimming lessons)
Cleachtadh Cóir Inscoile R4 - R6 @1:40 - 2:40 (In school Choir practice, 4th - 6th class )
Monday, 13th February 2023
Cleachtadh Cóir tar éis Scoile R4 - R6 @2:40 - 4:00 (Afterschool Choir practice @ 2:40 - 4:00)
Cruinniú Cairde sa halla @7:30 (Cairde meeting @7:30 )
Tuesday, 14th February 2023
Rothaíocht - R4 Chaoimhe & Ghearóid (Cycling - 90 minute sessions)
Wednesday, 15th February 2023
Rothaíocht - R4 Bhríd (Cycling @ 9:00 -10:30)
Craobh Scoile don Spelling Bee @11:00 (School Spelling Bee final @11:00)
Ceol - Bodhrán le R5 & R6 & Feadóg Stáin le R4 Chaoimhe & Ghearóid (Bodhrán - 5th x3, 6th x2, Tin Whistle 4thx2)
Leath lá - Oiliúint Churaclam Teangan @11:50 Naíonáin / @12:00 R1-R6 (Half Day - Language Curriculum Training @11:50 Infants / @12:00 1st to 6th)
Thursday, 16th February 2023
Scoil Dúnta - Briseadh Meán Téarma
Friday, 17th February 2023
Scoil Dúnta - Briseadh Meán Téarma