Access Keys:

 
 
Gaelscoil Mhainistir Na Corann Cork

An Fhoireann/Staff

Tá foireann den chéad scoth ag obair ar scáth a chéile ar son leas agus oideachas na bpáistí a chur chun cinn. Tacaíonn an Bord Bainistíochta agus na tuismitheoirí le hobair na scoile. Tá beirt múinteoir is tríocha ar an bhfoireann. Tá beirt is fiche lonnaithe insna seomraí ranga, seisear ar an bhfoireann Riachtanais Oideachais Speisialta agus triúr ar an bpainéal soláthair ag freastal ar seacht scoil déag in oirthear Chorcaí. Chomh maith le sin tá cúigear cúntóir ranga speisialta ag obair sa scoil, i dteannta ár airíochóir Alan agus triúr glantóirí, Mary, Miriam agus Yvonne agus ár rúnaí gnóthach Fíona. Beidh sí sásta aon cheist atá agat a fhreagairt.

 

Tá ceannasaíocht na scoile leagtha amach mar seo a leanas:

Áine Ní Shúilleabháin - Príomhoide 

Róisín Ní Cheallaigh - Leasphríomhoide 

Katie Ní Chróinín {PC1-A} & Criostóir Ó Cathasaigh {PC1-B} - Príomhoidí Cúnta a hAon (PC1)

Sadie de Róiste {PC2-A} , Sibéal de Paor {PC2-B}, Caoimhe Uí Cheallacháin {PC2-C}, Clár Ní Néill {PC2-D} agus Aisling Beecher {PC2-E} - Príomhoidí Cúnta a Dó (PC2)

 

We have an extremely dedicated and hard-working staff working to promote the best interests of our pupils. Our Board of Management and Parent Association work to support our school work. There are thirty-two teachers on the school staff. Twenty-Two classroom teachers, six special education teachers and three teachers on the supply panel that caters to seventeen schools in the east Cork area. We also have five special needs assistants along with our caretaker Alan and three cleaners, Mary, Miriam and Yvonne. Fiona is our busy secretary in the office and is happy to answer your questions as Gaeilge.

 

The school leadership team is made up as follows:

Áine Ní Shúilleabháin - Principal

Róisín Ní Cheallaigh - Deputy Principal

Katie Ní Chróinín {AP1-A} & Criostóir Ó Cathasaigh {AP1-B}- Assistant Principals 1 (AP1)

Sadie de Róiste {AP2-A}, Sibéal de Paor {AP2-B}, Caoimhe Uí Cheallacháin {AP2-C}, Clár Ní Néill {AP2-D} & Aisling Beecher {AP2-E} - Assistant Principals 2 (AP2)

 

Tá na múinteoirí ag múineadh insna ranganna cuí mar seo a leanas / The teachers in the various classes are as follows

Naíonáin Bheaga Niamh Ní Lonáin, Cáit de Búrca & Cristín Ní Chathasaigh
Naíonáin Mhóra Criostóir Ó Cathasaigh & Sibéal de Paor
Rang 1 Niamh Ní Bhroin, Kelly Ní Mhuimhneacháin & Alison Ní Aodha
Rang 2 Tara Ní Shiochrú, Méabh Ní Mhaoláin & Clara Ní Chathasaigh
Rang 3 Bríd Ní Dhonnchú, Ciara Ní Mhurchú & Colm Ó Muircheartaigh 
Rang 4 Caoimhe Uí Cheallacháin & Neasa Ní Dhonnabháin
Rang 5

Clár Ní Néill, Deirdre Breathnach/Aisling Beecher & Ultan Ó hAodha

Rang 6 Katie Ní Chroinín, Lúsaí Ní Cheallaigh & Antoinette Ní Mhathúna
Rang Uathachais Nicole Ní Chonchúir
Múinteoirí ROS

Róisín Ní Cheallaigh, Sadie de Róiste/Eibhlín Uí Fhinn, 

Rebecca Ní Ríordáin/Laura Uí Bhriain, Danielle Ní Mháinséal 

Maitiú Ó Flatharta/Niamh Ní Úanacháin & Susan Nic Uileagóid 

Múinteoirí Painéal Soláthair Áine Beausang, Clár Ní Mhaoláin, Nóirín Ní Fheargháil
Rúnaí Fíona Uí Chnoic
C.R.S. / S.N.A.

Deirdre Uí Bhriain, Nuala De Barra, Ger Uí Luain/ Bernadette Ní Shúillebaháin

Martina Ní Gheallbháin, Jonna Uí Chogáin, Jackie Uí Laighin

Airíochóir 

Alan Lane agus Glen ag cabhrú leis ar feadh 3 uair a chloig gach Luan

Glantóirí Mary Laffan, Miriam Fegan & Yvonne Heaphy