Access Keys:

 
 
Gaelscoil Mhainistir Na Corann Cork

An Fhoireann/Staff

Tá beirt múinteoir is tríocha ar an bhfoireann. Tá beirt is fiche lonnaithe insna seomraí ranga, seisear ar an bhfoireann Riachtanais Oideachais Speisialta agus triúr ar an bpainéal soláthair ag freastal ar seacht scoil déag in oirthear Chorcaí. Chomh maith le sin tá cúigear cúntóir ranga speisialta ag obair sa scoil, i dteannta ár airíochóir Alan agus triúr glantóirí, Mary, Miriam agus Yvonne agus ár rúnaí gnóthach Fíona. Beidh sí sásta aon cheist atá agat a fhreagairt. Tá ceannasaíocht na scoile leagtha amach mar seo a leanas:

Áine Ní Shúilleabháin - Príomhoide 

Róisín Ní Cheallaigh - Leasphríomhoide 

Katie Ní Chróinín {PC1-A} & Criostóir Ó Cathasaigh {PC1-B} - Príomhoidí Cúnta a hAon (PC1)

Sadie de Róiste {PC2-A} , Sibéal de Paor {PC2-B} Caoimhe Uí Cheallacháin {PC2-C} agus {PC2-D} - LBC i bhFeabhra- Príomhoidí Cúnta a Dó (PC2)

 

There are thirty-two teachers on the school staff. Twenty-Two classroom teachers, six special education teachers and three teachers on the supply panel that caters to seventeen schools in the east Cork area. We also have five special needs assistants along with our caretaker Alan and three cleaners, Mary, Miriam and Yvonne. Fiona is our busy secretary in the office and is happy to answer your questions as Gaeilge. The school leadership team is made up as follows:

Áine Ní Shúilleabháin - Principal

Róisín Ní Cheallaigh - Deputy Principal

Katie Ní Chróinín {AP1-A} & Criostóir Ó Cathasaigh {AP1-B}- Assistant Principals 1 (AP1)

Sadie de Róiste {AP2-A}, Sibéal de Paor {AP2-B}, Caoimhe Uí Cheallacháin {AP2-C} & {AP2-D} TBA in February - Assistant Principals 2 (AP2)

 

Tá na múinteoirí ag múineadh insna ranganna cuí mar seo a leanas / The teachers in the various classes are as follows

Naíonáin Bheaga Niamh Ní Lonáin, Cáit de Búrca & Tara Ní Shiochrú
Naíonáin Mhóra Criostóir Ó Cathasaigh, Cristín Ní Chathasaigh & Sibéal de Paor
Rang 1 Niamh Ní Bhroin, Kelly Ní Mhuimhneacháin & Nicole Ní Chonchúir
Rang 2 Méabh Ní Mhaoláin, Danielle Ní Mháinséal & Clár Ní Chathasaigh
Rang 3 Meghan Nic Chárthaigh & Ultan Ó hAodha
Rang 4 Caoimhe Uí Cheallacháin, Bríd Ní Dhonnchú & Aisling Beecher/Gearóid Ó Conghaile
Rang 5

Clár Ní Néill, Maitiú Ó Flatharta & Niamh Ní Úanacháin

Rang 6 Katie Ní Chroinín & Antoinette Ní Mhathúna
Múinteoirí ROS Róisín Ní Cheallaigh, Sadie de Róiste/Eibhlín Uí Fhinn, Rebecca Ní Ríordáin/Seán Ó Laighléis, Deirdre Breathnach/Liadain Ní Lonáin, Laura Uí Bhriain / Cormac Ó Liatháin & Susan Nic Uileagóid 
Múinteoirí Painéal Soláthair Sinéad Ní Chaoimh, Gearóid Gray & Máire de Barra
Rúnaí Fíona Uí Chnoic,
C.R.S. / S.N.A. Deirdre Uí Bhriain, Nuala De Barra, Ger Uí Luain, Martina Ní Gheallbháin & Jonna Uí Chogáin
Airíochóir 

Alan Lane

Glantóirí Mary Laffan, Miriam Fegan & Yvonne Heaphy