Access Keys:

 
 
Gaelscoil Mhainistir Na Corann Cork

Board of Management

Ceapadh Bord Bainistíochta na scoile faoi láthair ar feadh ceithre bliana i mí na Samhna 2019. Is é Niall Ó Néill an cathaoirleach, is í Áine Ní Shúilleabháin rúnaí an Bhoird, agus is ****** an cisteoir. Tá ochtar in iomlán ar an mBord.  Ina measc tá beirt ionad na dtuismitheoirí (Barry Davis agus Rachel Walsh), beirt ionad ón bhfoireann scoile (Áine Ní Shúilleabháin agus Sibéal De Paor), beirt ionad ón bpobal níos leithne (Noel Ryan agus Siobhán McKenna) agus Monsignor Goold ainmnithe ag an bPátrún. 

The present Board of Management was elected for a four year term in November 2019. The chairperson is Niall Ó Néill, secretary Áine Ní Shúilleabháin and treasurer ******. There are eight members in total, including two parent representatives (Barry Davis and Rachel Walsh), two members of school staff (Áine Ní Shúilleabháin agus Sibéal De Paor), two representatives of the wider community (Noel Ryan and Siobhán McKenna) and a nominee of the patron (Monsignor Goold).