Access Keys:

 
 
Gaelscoil Mhainistir Na Corann Cork
Bailiúcháin Éadaí 5ú D. Fómhair 8:30 - 10:00 Clothes Collection - 5th of Oct. 8:30 - 10:00 a.m. | Iontrálacha á Oscailt: 2ú Deireadh Fómhair Admissions open from 2nd to the 25th of October [Open Link]
open new window
pause
play

Bord Bainistíochta Board of Management

Ceapadh Bord Bainistíochta na scoile faoi láthair ar feadh ceithre bliana i mí na Samhna 2019. Is é Niall Ó Néill an cathaoirleach, is í Áine Ní Shúilleabháin rúnaí an Bhoird, agus is í Rachel Walsh an cisteoir. Tá ochtar in iomlán ar an mBord.  Ina measc tá beirt ionad na dtuismitheoirí (Barry Davis agus Rachel Walsh), beirt ionad ón bhfoireann scoile (Áine Ní Shúilleabháin agus Sibéal De Paor), beirt ionad ón bpobal níos leithne (Noel Ryan agus Siobhán McKenna) agus beirt ionad ainmnithe ag an bPátrún (Niall Ó Néill agus Monsignor Goold). 

The present Board of Management was elected for a four-year term in November 2019. The chairperson is Niall Ó Néill, secretary Áine Ní Shúilleabháin and treasurer is Rachel Walsh. There are eight members in total, including two parent representatives (Barry Davis and Rachel Walsh), two members of the school staff (Áine Ní Shúilleabháin agus Sibéal De Paor), two representatives of the wider community (Noel Ryan and Siobhán McKenna) and two nominees of the patron (Niall O' Neill and Monsignor Goold).