Access Keys:

 
 
Gaelscoil Mhainistir Na Corann Cork

Fáilte chuig Gaelscoil Mhainistir Na Corann

Tá áthas an domhain orainn fáilte is fiche a chur romhaibh go léir chuig ár suíomh gréasáin scoile. Tá sé mar éiteas na scoile "Gaelscolaíocht d'ardchaighdeán a chur ar fáil do gach páiste i dteannta le hacmhainn iomláin an pháiste agus an cultúr Gaelach a chothú 's a neartú iontu agus iad i gcaidreamh beo le Dia agus le daoine eile." Tá foireann den chéad scoth ag obair ar scáth a chéile ar son leas agus oideachas na bpáistí a chur chun cinn. Tacaíonn an Bord Bainistíochta agus na tuismitheoirí le hobair na scoile. Má tá sé ar intinn agat páiste a sheoladh chuig an nGaelscoil nó má tá páiste agat sa Ghaelscoil, tá sé tabhachtach go dtuigfidh tú cad atá ar fáil daoibh

Bain taitneamh as an suíomh gréasain agus inis dúinn más féidir linn cabhrú nó tacú leat in aon slí / Please enjoy our website and please let us know if we can support you in any way.

Le oideachas Gaelscoile, gheobhaidh tú - 

  • Buntáistí Cognaíocha
  • Líofacht agus litearthacht in dhá theanga 
  • Muinín agus féiniúlacht 
  • Gnóthachtáil san oideachas 

We are delighted to welcome you to our school website. Our school ethos is "To provide each child with a high standard of education through Irish while cultivating and strengthening a love of Irish culture as we develop the whole child in a living relationship with God and with others". We have an extremely dedicated and hard-working staff working to promote the best interests of our pupils. Our Board of Management and Parent Association work to support our school work. If you have a pupil in the Gaelscoil or are considering sending your child here, it is important to understand what you get when you choose a Gaelscoil:

  • Cognitive advantages
  • Fluency and literacy in two languages
  • Confidence and identity
  • Increased educational attainment
 
 

Teistiméarachtaí na dTuistí Parent Testimonials

 

Nuacht is Déanaí Latest News

23rd Nov 2022
Bhuaigh Aisling de Buitléir (R.4 Caoimhe) agus Freya Ní Chonchoille...
 
 
28th Oct 2022
Seachtain Mhata Naíonáin Mhóra
 
 
 
28th Oct 2022
Seachtain Mhata Rang a 5!
 
 
 
 

Grianghraif

 
 
 
 
 

Fís na Scoile

 

Ócáidí

Thursday, 1st December 2022
Iománaíocht & Camógaíocht san Astro @8:30 - 8:55 / Cailiní R5 & R6 / Buachaillí R5 amháin ( Hurling & Camogie in the Astro @8:30 - 8:55 / Girls from 5th & 6th / Boys from 5th only)
Friday, 2nd December 2022
Snámh - R5 Mhaitiú & Chláir
Friday, 9th December 2022
Lá Geansaithe Nollag (Christmas Jumper Day - In aid of local charities)
Snámh - R5 Mhaitiú & Chláir
 

Twitter

Facebook Cairde GSMNC