Access Keys:

 
 
Gaelscoil Mhainistir Na Corann Cork

Fáilte chuig Gaelscoil Mhainistir Na Corann

Tá áthas an domhain orainn fáilte is fiche a chur romhaibh go léir chuig ár suíomh gréasáin scoile. Tá sé mar éiteas na scoile "Gaelscolaíocht d'ardchaighdeán a chur ar fáil do gach páiste i dteannta le hacmhainn iomláin an pháiste agus an cultúr Gaelach a chothú 's a neartú iontu agus iad i gcaidreamh beo le Dia agus le daoine eile."

We are delighted to welcome you to our school website. Our school ethos is "To provide each child with a high standard of education through Irish while cultivating and strengthening a love of Irish culture as we develop the whole child in a living relationship with God and with others".

Bain taitneamh as an suíomh gréasain agus inis dúinn más féidir linn cabhrú nó tacú leat in aon slí / Please enjoy our website and please let us know if we can support you in any way.

Tá foireann den chéad scoth ag obair ar scáth a chéile ar son leas agus oideachas na bpáistí a chur chun cinn. Tacaíonn an Bord Bainistíochta agus na tuismitheoirí le hobair na scoile. Má tá sé ar intinn agat páiste a sheoladh chuig an nGaelscoil nó má tá páiste agat sa Ghaelscoil, tá sé tabhachtach go dtuigfidh tú cad atá ar fáil daoibh

Le oideachas Gaelscoile, gheobhaidh tú - 

  • Buntáistí Cognaíocha
  • Líofacht agus litearthacht in dhá theanga 
  • Muinín agus féiniúlacht 
  • Gnóthachtáil san oideachas 

We have an extremely dedicated and hard-working staff working to promote the best interests of our pupils. Our Board of Management and Parent Association work to support our school work. If you have a pupil in the Gaelscoil or are considering sending your child here, it is important to understand what you get when you choose a Gaelscoil:

  • Cognitive advantages
  • Fluency and literacy in two languages
  • Confidence and identity
  • Increased educational attainment
 
 

Nuacht is Déanaí Latest News

Seachtain na Rothar!
Seachtain na Rothar!
14th May 2024
Buíochas leis na daltaí, tuismitheoirí agus na múinteoirí iontacha a tháinig ag rothaíocht ar scoil linn ar maidin, in ainneoin na drochaimsire! Bhuaigh Hollie, Isaac, Isabel, Orla agus a deartháir, Cian dearbháin leabhar ón gComhairle Contae. Thank you so much to everyone who braved the bad weather to participate in our Cycle...
 
Ag glanadh suas Mainistir na Corann!
Ag glanadh suas Mainistir na Corann!
15th Apr 2024
Chuaigh na páistí iontacha ar an gCoiste Glas amach roimh na Cásca ag piocadh suas bruscar. Míle buíochas le múinteoirí Clár, Cristín agus Niamh a chuaigh leo!
 
Crochet Rang a 5
Crochet Rang a 5
19th Mar 2024
Maith sibh, Izabel & Aislinn i Rang a 5 Clár, a d’úsáid crochet chun na hainmhithe seo a chruthú - gan pátrún! Well done to Izabel & Aislinn in Rang a 5 Clár, who made these fantastic crocheted teddies - with no pattern! 
 
Comórtas Ealaíne Texaco!
Comórtas Ealaíne Texaco!
29th Feb 2024
Go n-éirí leis na daltaí go léir atá ag cur isteach ar chomórtas Ealaíne Texaco! Seo cúpla sampla ó na daltaí tréitheach i Rang a 6.Good luck to everyone applying for the Texaco Art Competition this year. Here are some samples of the amazing 6th class pupils' work!
 
An Spelling Bee
An Spelling Bee
1st Feb 2024
Bhí an craobh scoile don Spelling Bee ar siúl ar scoil ar an gCéadaoin! Comhghairdeas leo siúd go léir a ghlac páirt, agus go mórmhór le Mícheál i Rang a 6, atá imithe ar aghaidh go dtí babhta an chontae.
 
 

Facebook Cairde GSMNC

Twitter na Scoile

Ócáidí

Monday, 20th May 2024
Bleaist Eolaíochta ESB le R4 agus UCC (tionscadal taighde) (ESB Science Blast with 4th class and UCC (project research))
Cleachtadh Cóir (2.40-3.40)
Cruinniú Cairde 7:30pm - Halla na Scoile (Cairde meeting @7:30 - in the Halla)
Tuesday, 21st May 2024
Ceardlann scileanna sorcas NB - R6 (Circus skills workshop JI - 6th)
Banaltra Roinn Sláinte anseo do pháistí Naíonáin Bheaga - Seomra Sadie/Eibhlín (HSE nurse here with the junior infant children)
Cluiche Cispheile in aghaidh Scoil Bhríde - Cailíní R5+R6, 9:30 - 12:30 (Basketball game against St. Brigids - 5th +6th class girls, 9:30 - 12:30)
Wednesday, 22nd May 2024
Club Fichille tar éis scoile do R5+R6 (Afterschool chess club for 5th+6th)
Ceardlann scileanna sorcas NB - R6 (Circus skills workshop JI - 6th)
Ceachtanna Snámh R4 Neasa agus R5 Clár
Rince Gaelach le múinteoir Lucy le Naíonáin Bheaga + R2 (Irish dancing with Junior Infants + 2nd class)
Thursday, 23rd May 2024
Bleaist Eolaíochta ESB in Ollscoil Luimnigh le R4 (ESB Science Blast in University of Limerick with 4th class)
Lá na Scoileanna Gaeilge, Ollscoil Chorcaí 11:00 -1:00, dalta amháin ó gach R6 (UCC Spoken Irish Dept. honouring the work of Gaelscoileanna , 11:00 - 1:00 1 student from each class attending)
Traenáil Cispheile tar éis scoile do chailíní R5+R6 (5th +6th class girls basketball training afterschool)
Friday, 24th May 2024
R4 - Turas Scoile - Campa Lets Go, Trabeg - Fágaint @8:40 / Abhaile @3:35 (R4 School Tour - Leaving @ 8:40 / Returning @3:35)
Cluiche Cispheile in aghaidh Scoil Naomh Eoin Baiste - Cailíní R5+R6 (Basketball game against John the Baptist - 5th +6th class girls)
Saturday, 25th May 2024
Céad Chomaoineach R2 @? - trí rang le chéile (2nd class First holy Communion @? - three classes together)
Monday, 27th May 2024
Cóisir do R2 i halla na scoile, ceiliúradh an Chéad Chomaoineach 11:00 - 12:30 (2nd class party in the school hall from 11:00 - 12:30 to celebrate their First Holy Communion.)
R5 - Turas Scoile - Oysterhaven - Fágaint @9:15 /9:00 / Abhaile @5 ((R5 School Tour - Leaving @9:15 /9:00 - Returning @5)
Seachtain Síniú Suas chuig feachtas Cairde, 1:30 + 2:40 gach lá (Cairde Sign Up Week - Gen Free - Lets go Phone Free, 1:30 + 2:40 each day)
Wednesday, 29th May 2024
Club Fichille tar éis scoile do R5+R6 (Afterschool chess club for 5th+6th)
Rince Gaelach le múinteoir Lucy le Naíonáin Bheaga + R2 (Irish dancing with Junior Infants + 2nd class)
R3 - Turas Scoile - Fota Adventure - Fágaint @9:10 / Abhaile @? (R3 School Tour - Leaving @ 9:10 / Returning @ ?)
Thursday, 30th May 2024
Traenáil Cispheile tar éis scoile do chailíní R5+R6 (5th +6th class girls basketball training afterschool)
Lúthchleasa Bhunscoileanna Chorcaí (Primary School Sports MTU)
Friday, 31st May 2024
Aoine gan éide scoile! (Non uniform Friday)