Access Keys:

 
 
Gaelscoil Mhainistir Na Corann Cork

Fáilte chuig Gaelscoil Mhainistir Na Corann

Tá áthas an domhain orainn fáilte is fiche a chur romhaibh go léir chuig ár suíomh gréasáin scoile. Tá sé mar éiteas na scoile "Gaelscolaíocht d'ardchaighdeán a chur ar fáil do gach páiste i dteannta le hacmhainn iomláin an pháiste agus an cultúr Gaelach a chothú 's a neartú iontu agus iad i gcaidreamh beo le Dia agus le daoine eile."

We are delighted to welcome you to our school website. Our school ethos is "To provide each child with a high standard of education through Irish while cultivating and strengthening a love of Irish culture as we develop the whole child in a living relationship with God and with others".

Bain taitneamh as an suíomh gréasain agus inis dúinn más féidir linn cabhrú nó tacú leat in aon slí / Please enjoy our website and please let us know if we can support you in any way.

Tá foireann den chéad scoth ag obair ar scáth a chéile ar son leas agus oideachas na bpáistí a chur chun cinn. Tacaíonn an Bord Bainistíochta agus na tuismitheoirí le hobair na scoile. Má tá sé ar intinn agat páiste a sheoladh chuig an nGaelscoil nó má tá páiste agat sa Ghaelscoil, tá sé tabhachtach go dtuigfidh tú cad atá ar fáil daoibh

Le oideachas Gaelscoile, gheobhaidh tú - 

  • Buntáistí Cognaíocha
  • Líofacht agus litearthacht in dhá theanga 
  • Muinín agus féiniúlacht 
  • Gnóthachtáil san oideachas 

We have an extremely dedicated and hard-working staff working to promote the best interests of our pupils. Our Board of Management and Parent Association work to support our school work. If you have a pupil in the Gaelscoil or are considering sending your child here, it is important to understand what you get when you choose a Gaelscoil:

  • Cognitive advantages
  • Fluency and literacy in two languages
  • Confidence and identity
  • Increased educational attainment
 

Nuacht is Déanaí Latest News

Bus Ghnó Sam
Bus Ghnó Sam
5th May 2023
Tógadh na grianghraif seo an Aoine seo caite nuair a tháinig Ruairí Ó Céilleachair ó Edelia chuig an scoil chun roinnt den chlár fiontraíochta Sam's Business Bus a dhéánamh le Rang 5, Niamh.  Bhí Ruairí dochreidte tógtha leis an scoil, an rang agus caighdeán na Gaeilge!
 
 
 

Ár Lochán Bithéagsúlachta

Táimid fíor bhuíoch do Mhuintir Chearúil Mainnín as ucht a n-obair dheonach chun críoch álainn a chur ar ár lochán bithéagsúlachta in aice leis an seomra seachtrach. Bígí cinnte cuairt a thabhairt air! 

We are very grateful to the Carroll Manning family for the extremely professional finish on our biodiversity pond. Their voluntary efforts have truly added to the atmosphere of the outdoor classroom. We hope you have the opportunity to visit it soon. 

 

Twitter

Facebook Cairde GSMNC

Ócáidí

Tuesday, 5th December 2023
Cleachtadh Cór na Scoile R4-R6 @1:50 ( Choir Practice @1:50)
Wednesday, 6th December 2023
Cairde - feachtas bailiú airgid - pacáil málaí i nDunnes i mBaile Uí Mholáin (Cairde - money raising campaign - fully accessible sensory path - Bag packing in Dunnes in Ballyvolane)
Thursday, 7th December 2023
Féadóg Stáin le R2 & R3 - múinteoir Mattie (Tin whistle with 2nd & 3rd class)
R2 ag siúl go dtí Grotto Daidí na Nollag i gColáiste Mainistir na Corann (R2 walking to Santa's Grotto in Midleton College)
Bailiúcháin Éadaí Cairde - Carrchlós na dtuismitheoirí 8:30 -10:00 r.n. (Cairde Clothes Collection- parents car park 8:30 -10:00 p.m.)
Friday, 8th December 2023
Ranganna Francíse le R3 & R4 - múinteoir Fíona (French Classes with 3rd & 4th class)
Ceachtanna Snámha R3 Ciara agus R3 Bríd
11:30 -12:00 Cór na Scoile ag canadh sa Chearnóg (11:30 -12:00 School Choir singing in the Square )
9:30 Cór na Scoile ag canadh dos na Úcránaigh (9:30 School Choir singing for the Ukrainians )
Monday, 11th December 2023
11:15 - 12:00 Cór ag canadh san Ospidéal - leath den chór ag siúl ann (11:15 - 12:00 - MacCauley Day Care Centre - half of the choir walking there)
Cleachtadh Cór Tar Éis Scoile R4-R6 @2:40 - 3:40: Seomra R5 Clár (After School Choir Practice @2:40 -3:40)
Cruinniú Cairde 7:30pm - Halla na Scoile (Cairde meeting @7:30 - in the Halla)
Tuesday, 12th December 2023
Cleachtadh Cór na Scoile R4-R6 @1:50 ( Choir Practice @1:50)
Thursday, 14th December 2023
Féadóg Stáin le R2 & R3 - múinteoir Mattie (Tin whistle with 2nd & 3rd class)
Friday, 15th December 2023
Ceachtanna Snámha R3 Ciara agus R3 Bríd
9:00 - 12:00 - Taispeántas na Naíonáin go R1, Cór na Scoile, Maidin Caife & Crannchar (9:00 - 12:00 - Infant to 1st class performances, School Choir, Coffee Morning & Raffle)