Access Keys:

 
 
Gaelscoil Mhainistir Na Corann Cork

Polasaithe/Policies

Tá na polasaithe agus na pleananna seo a leanas ar fáil sa scoil. Mas maith le haon tuismitheoir féachaint ar na polasaithe agus pleananna ní gá ach coinne a dhéanamh tríd an oifig.

The following plans and curriculum policies are available in the school. If any parent wishes to view any of these please make an appointment through the office. All plans and policies are drawn up following consultation with the relevant parties and ratification by the Board of Management.

Polasaithe:

 1. Obair Bhaile
 2. Ráiteas Slándála/Safety statement
 3. Polasaí um Úsáid Substaintí sa Scoil/Substance abuse
 4. Bia Folláin/Healthy Eating
 5. Polasaí úsáid inghlactha-IT policy
 6. Frith-bhullaíocht/Anti bullying
 7. Cód Dea iompar agus Smachta/Code of behaviour
 8. O.C.G/R.S.E Relationship and Sexuality Education
 9. Polasaí Iontrála/Enrolment Policy
 10. Riachtanais Páisti faoi mibhuntáiste/Needs of Disadvantaged Children
 11. Fón Póca/Mobile Phones
 12. Leigheas a thabhairt/Administration Of Medicines
 13. Cosaint leanaí/Child Protection
 14. Bainistíocht Inscoile/Inschool Management
 15. Ionduchtúcháin do mhúinteoirí nua-chailithe/Induction of Newly Qualified Teachers
 16. Polasaí Leithris/Toilet Policy
 17. Polasaí ar theicneolaíocht láimhe/Technological Games
 18. Polasai Féitheoireachta/Supervision Policy
 19. Cumarsáid dearfach do fhoireann na Scoile/Positive Staff Communication
 20. Polasai Tinrimh/Attendance Policy
 21. Ag freagairt ar theagmhais chriticiúla/Critical Incident Policy
 22. Ráiteas um Chumhdach Leanaí Gaelscoil / Raiteasum Chosaint Leanaí Bearla