Access Keys:

 
 
Gaelscoil Mhainistir Na Corann Cork

Laethanta Breithe Birthdays

Déantar ceiliúradh ar laethanta breithe trí Lá Breithe Sona a chanadh i gach rang. Glaonn an phríomhoide ainm agus aois an pháiste/ na páistí amach ar an idirghuth ar maidin. Caithfear socrúcháin ar son cóisir nó cuireadh laethanta breithe a eagrú lasmuigh d'am scoile. 

Iarrtar ar thuismitheoirí gan milseáin, cístí/cácaí nó bunóga a sheoladh ar scoil mar ní féidir linn iad a roinnt de bharr ailéirge éagsúla agus ó thaobh bia sláintiúil a chur chun cinn. 

Tugtar pas obair bhaile do gach páiste go mbíonn lá breithe acu ar an oíche sin nó am éigin i rith na míosa má thiteann an lá breithe aga na deoreadh seachtaine nó le linn na laethanta saoire. 

We celebrate birthdays by singing Happy Birthday in class. The Principal also calls out each child's name and age on the school intercom system. Arrangements for birthday parties/invitations must be made outside of school hours.

We ask parents not to send in sweets or cake for sharing as we cannot distribute them to protect children with allergies and also to promote healthy eating.

Each child is awarded a homework pass on the night of their birthday or during that month if the date so happens to fall during the weekend or during school holidays.